Ussina Aging Beef & Bar

Địa chỉ: 38 Trần Ngọc Diện, P. Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 028 3519 0639

Giờ hoạt động: 11:00 AM – 11:00 PM

Facebook: https://www.facebook.com/ussinavietnam/