Xích Lô BBQ & Bia

Địa chỉ: 13 Khổng Tử, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: 6:00 AM – 11:00 AM, 4:00 PM – 11:00 PM

Hotline: 090 139 78 48

Facebook: https://www.facebook.com/NhahangXichLo/