Xoay Dining Lounge

Địa chỉ: 10th Floor, 12D Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 083 931 3388

Facebook: https://www.facebook.com/xoaydininglounge/