Địa chỉ: 42 Nguyễn Huệ, lầu 3, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: 10:00 – 02:00

Hotline: 090 288 22 06

Facebook: https://www.facebook.com/youngcoffee.feeling/